Samen ontwerpen
Het samenbrengen van mensen door middel van muziek, kunst, creativiteit, positiviteit en inspiratie.

Opdrachtgever
Masterpeace

In samenwerking met
studenten Albeda College

Walls of connection

In samenwerking met leerlingen van het Albeda College heeft Het Proces gewerkt aan een grafisch ontwerp voor Walls of Connection. Dit project, geïnitieerd door vredesorganisatie MasterPeace, heeft als doel jongeren over de hele wereld te verbinden door in meer dan veertig landen honderd muren te beschilderen.

 

Aart Bos, CEO MasterPeace:

“Wij zien dat er om ons heen wereldwijd muren worden gebouwd. Wij streven ernaar die muren om te buigen in bruggen die mensen verbinden in plaats van verdelen. Wij geloven in de kracht van saamhorigheid. Door het transformeren van deze muren hopen wij ook de muren om te buigen die wij in onze gedachten hebben opgebouwd.”

 

Co-creatie

De kick-off van het wereldwijde project heeft 23 maart 2017 plaatsgevonden in Rotterdam, waarbij de leerlingen samen met hoofdsponsor AkzoNobel de muur van het bordes van hun school hebben beschilderd. Tijdens het ontwerpproces vertelden de leerlingen hoe zij zich vaak gevangen voelen in de streng omlijnde verwachtingspatronen van de maatschappij. Door deze negatieve associatie te visualiseren in een kleurrijk, dynamisch grafisch design wordt de muur een conversatie stuk.

Wederzijds begrip

Het ontwerp is abstract en spreekt tot de verbeelding van de studenten. Het nodigt mensen uit met elkaar te praten over hun persoonlijke visie op de muur en elkaar beter te leren kennen, wat leidt tot wederzijds begrip. Ons ontwerp dient als inspiratiebron voor de ontwerpers en jongeren die de komende maanden muren over de hele wereld zullen beschilderen.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!