Studio

Ontwerpen voor
een betere wereld.

Als ontwerpers zijn wij ervan overtuigd dat we een rol kunnen en moeten spelen in maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken. Wij zijn in staat informatie vorm te geven en te publiceren zodat mensen zich bewust worden van belangrijke maatschappelijke thema’s. Wij kunnen mensen de middelen geven om in actie te komen, met elkaar in gesprek te gaan en zo van elkaar te leren.

Activatie, educatie,
bewustwording & verbinding.

Wij zijn een Design Research studio met een sociaal geëngageerde werkwijze. Wij werken, met de klant en doelgroep, in wisselende multidisciplinaire teams samen. Wij benaderen vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken wat altijd leidt tot nieuwe inzichten. Tijdens de conceptontwikkeling focussen wij op beleving om mensen intrinsiek te motiveren en zoeken wij hier de beste vorm bij. Of dit nu een  product, dienst, website, evenement, interventie of omgeving is, de beleving bij de doelgroep staat altijd centraal.

Team

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!