IdeaGame

Samen ontwerpen met de IdeaGame

Om stakeholders te betrekken bij onze (ontwerp)processen én om informatie en inspiratie op te halen, hebben wij de IdeaGame ontwikkeld. De IdeaGame is een gespreksmethodiek in spelvorm die alle deelnemers meeneemt in het creatieve proces. Binnen anderhalf uur ontwikkelen de deelnemers originele ideeën en formuleren zij vervolgstappen om deze concreet te maken.

IdeaGame Doggersbank

IdeaGame voor iedereen

De IdeaGame blijkt, ook los van onze eigen processen, een effectieve interventie. Het samen creëren schept een band en maakt de deelnemers mede-eigenaar van de uitkomsten. We hebben de IdeaGame voor diverse organisaties ingezet om uiteenlopende doelgroepen spelenderwijs met elkaar in dialoog te laten gaan om zo tot nieuwe inzichten te komen.

IdeaGame Natuurpodium
IdeaGame bibliotheek Dordrecht

Verrassende ideeën

De deelnemers van een IdeaGame werken in groepen van 3 tot maximaal 4 personen samen aan één vraagstuk. De IdeaGame maakt de groepen zelfsturend; zonder externe begeleiding zijn de deelnemers anderhalf uur geconcentreerd bezig. Door de opbouw van het spel en het slimme gebruik van methodieken heeft iedere speler een gelijkwaardige inbreng.

Een speelsessie kan bestaan uit één of meerdere spellen en vraagstukken zodat grote groepen tegelijkertijd met elkaar in dialoog kunnen gaan. Het is altijd verrassend om de uitkomsten van verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Daarom wordt elke speelsessie gezamenlijk afgesloten om de uitkomsten te delen en elkaar te inspireren.

IdeaGame ICI Schiedam
IdeaGame Havensteder

Gezellig, leuk en effectief

De IdeaGame maakt gebruik van bekende spelelementen zoals zandlopers en opdrachtkaartjes. Het speelvlak, waarop geschreven en getekend mag worden, doet denken aan een bordspel. Het speelvlak geeft houvast aan de speelsessie: het is duidelijk welke stappen genomen moeten worden en waar deelnemers zich tijdens de speelsessie bevinden. Net als een bordspel heeft de IdeaGame een duidelijk begin en eind door de fasen stapsgewijs te doorlopen.

IdeaGame Jonge Ambtenaren Dag
IdeaGame Stroomopwaarts

Samenwerken aan een goed idee

Gedurende de IdeaGame doorlopen de deelnemers een aantal fasen. Omdat de spelers elkaar vaak niet kennen, maken ze eerst kennis met elkaar. Vervolgens worden de deelnemers uitgedaagd te filosoferen over een groot thema om los te komen van standaard denkpatronen. Daarna wordt op verschillende manieren informatie opgehaald die belangrijk is voor de ideeënfase.

Tijdens de ideeënfase genereren de deelnemers ideeën rondom een vraagstuk; eerst individueel, daarna gezamenlijk. Tot slot worden concrete vervolgstappen bedacht om het idee uit te voeren. Alle input uit de speelsessies wordt door ons verzameld en verwerkt in een overzichtelijk, visueel verslag dat als basis voor concrete vervolgstappen dient.

Nieuw: nu ook digitaal!

Thuiswerken heeft grote voordelen maar kan aan de andere kant creatieve processen behoorlijk dwars zitten. We bieden de IdeaGame nu ook digitaal aan. Hetzelfde spelplezier, dezelfde creatieve output. Met een extra voordeel: alle ingevulde resultaten zijn direct beschikbaar in een online dashboard. Zo zie je in één oogopslag welke ideeën zijn gegenereerd, waar de deelnemers belang aan hechten en wat de deelnemers nodig hebben om hun ideeën in de praktijk te brengen. Neem gerust contact met ons op voor een demonstratie.

IdeaGame Brasserie Zuidplein
IdeaGame Blik in de Wijk

Een IdeaGame op maat

Omdat elke situatie anders is, wordt elke IdeaGame op maat gemaakt. De opdrachten en spelmethodieken worden aan elk vraagstuk en doelgroep aangepast. De IdeaGame wordt vervolgens vormgegeven in de stijl van de organisatie, in een bepaald overkoepelend thema of – indien gewenst – algemeen vormgegeven.

Meer weten? Bekijk eerder gespeelde IdeaGame’s of neem contact met ons op.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!