Co-design met de IdeaGame

Om stakeholders te betrekken bij onze (ontwerp)processen én om informatie en inspiratie op te halen hebben wij de IdeaGame ontwikkeld. De IdeaGame is een gespreksmethodiek in spelvorm die alle deelnemers meeneemt in een creatief proces. Binnen anderhalf uur ontwikkelen de deelnemers originele ideeën en formuleren zij vervolgstappen om deze concreet te maken.

IdeaGame voor iedereen

De IdeaGame blijkt, ook los van onze eigen processen, een effectieve interventie. Het samen creëren schept een band en maakt de deelnemers mede-eigenaar van de uitkomsten. We hebben de IdeaGame voor diverse organisaties ingezet om uiteenlopende doelgroepen spelenderwijs met elkaar in dialoog te laten gaan om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Verrassende ideeën

De deelnemers aan een IdeaGame werken in groepjes van 3 of 4 personen samen aan één vraagstuk. De IdeaGame maakt de groepjes zelfsturend; zonder externe begeleiding zijn de deelnemers anderhalf uur geconcentreerd bezig. Door de opbouw van het spel en het slimme gebruik van deelmethodieken heeft iedere speler een gelijkwaardige inbreng. Een speelsessie kan bestaan uit één of meerdere spellen zodat grote groepen tegelijkertijd met elkaar in dialoog kunnen gaan. Het is altijd verrassend om de uitkomsten van verschillende groepjes met elkaar te vergelijken!

Gezellig, leuk en effectief

De IdeaGame maakt gebruik van bekende spelelementen zoals zandlopers en opdrachtkaartjes. Het speelvlak, waarop geschreven en getekend mag worden, doet denken aan een bordspel. Het speelvlak geeft houvast aan de speelsessie: het is duidelijk welke stappen genomen moeten worden en waar je je in een speelsessie bevindt.

Samenwerken aan een goed idee

Tijdens de IdeaGame doorlopen de deelnemers een aantal fasen. Omdat de spelers elkaar vaak niet kennen, maken ze eerst kennis met elkaar. Vervolgens worden ze uitgedaagd te filosoferen over een groot thema om los te komen van standaard denkpatronen. Daarna wordt op verschillende manieren informatie opgehaald die belangrijk is voor de ideeënfase. Tijdens de ideeënfase genereren de deelnemers ideeën rondom een vraagstuk; eerst individueel, daarna gezamenlijk. Tot slot worden concrete vervolgstappen bedacht om het idee uit te voeren. Alle input uit de speelsessies wordt door ons verzameld en verwerkt in een overzichtelijk, visueel verslag dat als basis voor concrete vervolgstappen dient.

Een IdeaGame op maat

Omdat elke situatie anders is, wordt elke IdeaGame op maat gemaakt. De opdrachten en spelmethodieken worden aan elk vraagstuk en doelgroep aangepast. De IdeaGame wordt vervolgens vormgegeven in de stijl van de organisatie, in een bepaalde overkoepelende campagnestijl of is – indien gewenst – anoniem vormgegeven.

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!