Zorgen voor morgen
Om overbelasting bij mantelzorgers voor te zijn

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

In samenwerking met
Sharon Vos en GenG design

Zorg verlenen aan een naaste

Officieel ben je mantelzorger wanneer je meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden zorg verleent aan een naaste. Mantelzorger zijn is zwaar, overbelasting ligt op de loer. Daarom helpen mantelzorgorganisaties en gemeenten met ondersteuning. Het probleem is dat veel mantelzorgers pas aankloppen bij een mantelzorgorganisatie als zij al overbelast zijn. Om overbelasting voor te zijn, hebben wij de Mantelkar ontwikkeld.

Voorkomen is beter dan genezen

De Mantelkar brengt op een frisse, laagdrempelige manier het ondersteuningsaanbod actief naar de mensen. De Mantelkar maakt inzichtelijk of iemand aan de criteria van een mantelzorger voldoet en maakt inzichtelijk of iemand mentaal en/of fysiek overbelast is of dreigt te raken. Met deze inzichten kan er gepaste ondersteuning worden aangeboden vanuit de (zorg)organisaties. Zo kunnen mantelzorgers hun taken als mantelzorger langer en beter volhouden en tevens zelf volwaardig mee blijven draaien in de participatiesamenleving.

De Mantelkar op RTV Rijnmond

Methodieken voor een effectief gesprek

Middels de verschillende methodieken die zich op de Mantelkar bevinden, wordt het gesprek tussen mantelzorgers en organisaties gefaciliteerd. Er is een diagnosetool waarmee snel kan worden bepaald of iemand al dan niet een mantelzorger is, er is een test om te bepalen of iemand al dan niet overbelast is en er is een prikbord waar mantelzorgers onderling tips kunnen uitwisselen en elkaar kunnen vinden.

Gesprekskaarten
Onderling tips uitwisselen

Zorgen voor morgen

In Nederland zijn er circa 4,4 miljoen mantelzorgers (SCP, 2015). Ruim 380.000 mantelzorgers voelen zich zwaarbelast of overbelast doordat zij de zorg moeten combineren met bijvoorbeeld een baan of gezin. Dit terwijl er verschillende (zorg)organisaties en gemeenten zijn met een ruim aanbod aan hulpmiddelen, om mantelzorgers te ondersteunen en overbelasting voor te zijn. De gemeente Rotterdam trapt af, er rijden nu vier van deze Mantelkarren in Rotterdam om zoveel mogelijk mensen, op allerlei plekken, te informeren over mantelzorg en de hulpmiddelen waar zij recht op hebben.

De volgende stap

We willen graag verschillende interventies ontwikkelen voor andere (zorg)organisaties en gemeenten om zo nog meer mensen, door heel Nederland, te informeren over mantelzorg en overbelasting bij mantelzorgers op landelijk niveau aan te pakken.

Help jij ons mee naar de volgende stap? Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!